29. 12. 2008.

PROGRAM RAZVOJA OMLADINSKOG NOGOMETA


U sklopu aktivnosti koje se vode u NK Čelik radi pravovremenog ispunjavanja kriterija za dobijanje licence radi takmičenja u domaćim i eventualno evropskim takmičenjima, koordinator omladinskog pogona zajedno sa Komisijom UO sačinio je Program razvoja omladinskog nogometa.
U nastavku donosimo najznačajnije dijelove programa:
„Omladinski pogon NK Čelik prije svega ima za cilj da putem fudbala angažuje dječake od osam do osamnaest godina, te da im omogući da dokažu svoje vrijednosti i da se lično afirmišu. Za rad sa mladim igračima zaduženi su stručni i osposobijeni treneri. Jedan od glavnih ciljeva je da svaki dječak prodje kroz sve selekcije, da se prati njegov razvoj i da se usmjeri prema pravom putu.“
Selekciju dječaka vršimo na početku mjeseca juna. Uz ovu selekciju imamo i dopunsko selektiranje dječaka, skautiranjem. Selekciju vršimo na osnovu internih turnira primjerenih testova za odgovarajuće uzraste (testovi brzine, izdržIjivosti, fleksibilnost, preciznosti pokreta, tehničkih elemenata).
Omladinski pogon NK ,,Čelik” Zenica svake godine, u tri navrata, vrši zdravstvene preglede svih dječaka omladinskog pogona i za iste su otvoreni zdravstveni kartoni a u sklopu pogona angažovani su sportski doktor i fizioterapeut.
redakcija nkcelik.ba

Nema komentara: