17. 04. 2009.

PU ZENICA:"Plan mjera obezbjeđenja"

U povodu odigravanja nogometne utakmice između NK Čelik i FK Željezničar, dana 18.04.2009. godine, na stadionu Bilino polje u Zenici, Policijska uprava I je sačinila Plan mjera i radnji fizičkog, saobraćajnog i operativnog obezbjeđenja navedene utakmice kako bi se ista odigrala u bezbjednim uslovima i kako bi bilo spriječeno bilo kakvo ugrožavanje lične i imovinske sigurnosti građana.Naznačenim Planom su predviđene i preventivne mjere informisanja navijača o odredbama Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu. U saradnji sa udruženjem građana „Ujedinjeni robijaši“ NK Čelik navijačima će biti podijeljeni leci sa decidno opisanim radnjama koje nisu dozvoljene naznačenim zakonom kao i izvodima kaznenih odredbi pomenutog zakona za nedozvoljene radnje, među kojim su posebno izdvojene kazne za lica:
- koja posjeduju ili upotrebljavaju oružje ili drugo sredstvo pogodno za nanošenje povreda i stvaranje nereda;
- koja posjeduju ili upotrebljavaju pirotehnička sredstva na sportskom takmičenju;
- koja posjeduju ili konzumiraju opojnu drogu ili alkoholno piće na sportskom takmičenju;
- koja unose ili ističu transparente ili druge predmete sa tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjima koja vrijeđaju nacionalna, vjerska, rasna i moralna osjećanja građana ili potiču na mržnju i nasilje;
- koja bacaju predmete u takmičarski prostor ili prostor za gledatelje ili bacaju predmete iz sportskog objekta u okolni prostor;
- koja pale navijačke rekvizite i druge predmete;
- koja prijete, pozivaju ili potiču na napad i tuču;- koja učestvuju u tuči ili napadima na druge osobe;
- koja uništavaju ili oštećuju dijelove sportskog objekta, prijevoznih sredstava i druge imovine, i sl.S tim u vezi, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poziva navijače da se pridržavaju zakonskih odredbi i naredbi policijskih službenika i uputa koje se daju u skladu sa planiranim aktivnostima povodom predstojeće utakmice.Obzirom da će na prostoru oko stadiona biti ograničeno parkiranje putničkih motornih vozila, pozivamo građane da parkiranje svojih vozila izvrše na drugim prostorima, te da u vozilima ne ostavljaju predmete koji bi mogli biti predmet izvršenja krivičnih djela.Nadamo se da će građani uvažiti naša upozorenja i da će potreba službenika policije za primjenom mjera i radnji iz njihove nadležnosti kao i izricanja sankcija biti minimalna, te da će na taj način doprinjeti odigravanju utakmice u povoljnim bezbjednosnim uslovima.
Ured policijskog komesara

Nema komentara: